Chuyên đề tứ giác nội tiếp


Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề tứ giác nội tiếp, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 3 bài số 7.

A. TRỌNG TÂM CƠ BẢN CẦN ĐẠT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa.
2. Định lí.
3. Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Phương pháp giải: Để chứng minh tứ giác nội tiếp, ta có thể sử dụng một trong các cách sau:
+ Cách 1. Chứng minh tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180°.
+ Cách 2. Chứng minh tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc α.
+ Cách 3. Chứng minh tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.
+ Cách 4. Tìm được một điểm cách đều bốn đỉnh của tứ giác.
Dạng 2. Sử dụng tứ giác nội tiếp để chứng minh các góc bằng nhau, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song hoặc đồng quy, các tam giác đồng dạng.
Phương pháp: Sử dụng tính chất của tứ giác nội tiếp.
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

B. NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY

C. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN CƠ BẢN NÂNG CAO
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com