Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Cho hình bình hành ABCD (AB > AD). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại E, cắt CD tại I. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại F, cắt AB tại K.
a) Tứ giác AKCI là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh AF // CE.
c) Chứng minh ba đường thẳng AC, EF và KI đồng quy tại một điểm.
+ Giữa hai điểm A và B có một chướng ngại vật. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, bạn Nam lấy điểm C, D, E như hình vẽ. Bạn đo đoạn thẳng DE để tính khoảng cách AB. Cách đo của bạn đúng hay sai? Nếu đúng, khoảng cách AB dài bao nhiêu, biết DE = 7,5m.
+ Chứng minh rằng trong ba số a, b, c, tồn tại hai số bằng nhau, nếu: a^2(b – c) + b^2(c – a) + c^2(a – b) = 0.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com