Đề KSCL giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Trần Mai Ninh – Thanh Hóa


Đề KSCL giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Trần Mai Ninh – Thanh Hóa gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Trần Mai Ninh – Thanh Hóa:
+ Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại A. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho A, C nằm cùng phía đối với điểm B.
a) Kể tên các tia đối nhau gốc A. b) Kể tên các tia trùng nhau gốc C.
c) Trên tia đối của tia Ax vẽ điểm M. Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
+ Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 15 là ước của 28 bằng hai cách.
+ Cho A = 7 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + … + 7^119 + 7^120. Chứng minh A chia hết cho 57.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com