Đề thi giữa HK1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Kim Liên – Nghệ An


Đề thi giữa HK1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Kim Liên – Nghệ An gồm có 02 mã đề: đề số 01 và đề số 02; đề được biên soạn theo dạng tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có ma trận, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

1. Kiến thức
+ Tập hợp, phần tử của tập hợp, lũy thừa, tính giá trị của biểu thức, tìm số chưa biết.
+ Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm.
+ Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
+ Số nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố. Bội và ước.
+ Các bài toán liên quan đến điểm, đoạn thẳng, tia.
2. Kỹ năng
+ Thành thạo trong thực hiện phép tính; áp dụng các tính chất, các quy tắc vào tính nhanh, tính nhẩm.
+ Nhận biết số nguyên tố, hợp số; chứng tỏ một biểu thức chia hết cho một số tự nhiên nào đó.
+ Vận dụng các kiến thức về điểm, đường thẳng, tia vào giải các bài tập.
+ Rèn luyện kĩ năng vẽ hình.
3. Thái độ
+ Nghiêm túc, trung thực, tự giác trong làm bài.
+ Cần mẫn, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
+ Yêu thích bộ môn.
4. Năng lực cần hướng tới
+ Năng lực tính toán và suy luận.
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán.
+ Năng lực quan sát, sáng tạo, tổng hợp, giải quyết vấn đề.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com