Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội


Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội gồm 01 trang với 06 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài là 90 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội:
+ Các khẳng định sau đúng hay sai?
a) Hai đường thẳng phân biệt chỉ có một điểm chung.
b) Hai tia AB và AC đối nhau thì điểm A nằm giữa hai điểm B và C.
c) Hai điểm thuộc một đường thẳng tạo nên bốn tia và một đoạn thẳng.
+ Vẽ đường thẳng MN. Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng NM. Lấy điểm I thuộc tia KN nhưng không thuộc đoạn thẳng NM. Lấy điểm H thuộc tia đối của tia NI nhưng không thuộc đoạn thẳng MN.
a) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ?
b) Kể tên các tia trùng với tia NK?
c) Chứng minh rằng K nằm giữa H và I.
+ Tìm một số chính phương có ba chữ số biết rằng nó chia hết cho 56.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com