Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường TH&THCS Bó Mười B – Sơn La


Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường TH&THCS Bó Mười B – Sơn La gồm 12 câu trắc nghiệm (03 điểm) và 05 câu tự luận (07 điểm), thời gian làm bài 90 phút.

Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường TH&THCS Bó Mười B – Sơn La:
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com