Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 12 năm 2020.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Một trường THCS tổ chức cho học sinh để trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm biết rằng số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh.
+ Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Giải thích?
c) Trên tia đối của tia BO lấy điểm C sao cho BC = 2 cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính AI.
+ Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên n thì 2n + 1 và 4n + 4 nguyên tố cùng nhau.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com