Đề thi học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội


Đề thi học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội:
+ Một trường Trung học Cơ sở tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Khi xếp lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi thì các xe đều vừa đủ chỗ. Tính số học sinh đi tham quan của trường đó? Biết rằng số học sinh của trường đó khoảng 500 đến 800 học sinh. Nếu xếp lên xe 45 chỗ ngồi thì phải cần bao nhiêu xe?
+ Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
a/ Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b/ Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?
c/ Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OC. Tính độ dài MB.
+ Hiện nay, theo xu hướng ở các nước trên thế giới. Rác thải được người dân phân loại và bỏ vào các thùng gồm: Thùng đựng rác hữu cơ dễ phân hủy, thùng đựng rác có khả năng tái sử dụng và thùng đựng chất thải còn lại.
a/ Hãy viết dưới dạng liệt kê tập hợp A gồm các loại rác hữu cơ dễ phân hủy và tập hợp B gồm các loại rác có khả năng tái sử dụng theo hình minh họa trên?
b/ Việc phân loại rác thải ngay từ khi bỏ rác được gọi là phân loại rác thải tại nguồn. Theo em vì sao phân loại rác thải tại nguồn là nhiệm vụ của mỗi công dân?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com