Đề chọn học sinh giỏi Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Bắc Ninh


Ngày 11 tháng 01 năm 2021, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp thành phố môn Toán lớp 8 năm học 2020 – 2021.

Đề chọn học sinh giỏi Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Bắc Ninh gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 150 phút.

Trích dẫn đề chọn học sinh giỏi Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Đa thức f(x) chia cho x + 1 thì được dư là 5, nếu chia cho x2 + 1 thì được dư là x + 2. Tìm dư trong phép chia f(x) cho x3 + x2 + x + 1.
+ Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: 5x + 53 = 2xy + 8y^2.
+ Cho hình vuông ABCD, gọi E là điểm bất kỳ trên cạnh BC, tia AE cắt DC tại M, tia DE cắt AB tại N, BM cắt CN tại K, NC cắt AD tại I.
1. Chứng minh: BC^2 = BN.CM và BM vuông góc với CN.
2. Gọi Q là hình chiếu của I trên BC. Tính góc AKQ.
3. Xác định vị trí của E trên cạnh BC để chu vi tam giác BKC lớn nhất.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com