Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phú Diễn – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phú Diễn – Hà Nội; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phú Diễn – Hà Nội:
+ Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? A. Đoạn thẳng PQ là hình gồm điểm P, điểm Q và một số điểm nằm giữa P và Q. B. Hai tia chung gốc thì đối nhau hoặc trùng nhau. C. Trong 3 điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. D. Nếu điểm A thuộc tia Ox thì OA và Ox trùng nhau.
+ Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Vẽ điểm M và N thuộc tia Ox sao cho M nằm giữa O và N. a. Kể tên các tia trùng với tia NM? b. Lấy điểm P thuộc tia Oy. Trong ba điểm N, O, P điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? c. Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó? d. Có bao nhiêu cặp tia đối nhau trên đường thẳng xy? Hãy kể tên các cặp tia đó.
+ Tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 38 và nhỏ hơn 45 được viết là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com