Đề thi giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Tam Hồng – Vĩnh Phúc


Đề thi giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Tam Hồng – Vĩnh Phúc gồm 04 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm + lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề thi giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Tam Hồng – Vĩnh Phúc:
+ Gọi O là một điểm thuộc đường thẳng xy. Vẽ điểm A thuộc tia Ox. Vẽ các điểm B và C thuộc tia Oy sao cho C nằm giữa O và B.
a) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó?
b) Kể tên các cặp tia đối nhau.
c) Lấy thêm điểm D nằm ngoài đường thẳng xy, kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó.
+ Cho các số: 160308; 9030903; 306090; 20903; 106050. Trong các số trên:
a) Số nào chia hết cho 9? Vì sao?
b) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? Vì sao?
c) Số nào chia hết cho cả 2; 3 và 5? Vì sao?
+ Liệt kê phần tử của các tập hợp sau:
a) Tập hợp A gồm tất cả các ước của 36.
b) Tập hợp B gồm tất cả các ước nguyên tố của 210.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com