Đề thi HK1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Quận 5 – TP HCM


Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Quận 5 – TP HCM:
+ Tuổi của cha hiện nay là 36 tuổi, biết rằng ƯCLN của số tuổi của cha và số tuổi của con bằng 6. Tìm tuổi của con hiện nay.
+ Tại một bến xe, cứ 5 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến, cứ 15 phút lại có một chuyến tắc xi rời bến. Lúc 7 giờ 45 phút một xe buýt và một xe tắc xi cùng rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một tắc xi và một xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo?
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm và điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AM và BM.
b) Trên tia BA lấy điểm N sao cho BN = x(cm) (x > 6). Điểm nào trong ba điểm N, A, B nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tìm x biết AN = AM. Với x tìm được, điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com