Đề thi HK1 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Tri Phương – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Tri Phương – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Tri Phương – Hà Nội:
+ Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể).
+ Hưởng ứng phong trào làm xanh môi trường học tập, học sinh lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 64 cây xanh. Lớp 7A có 40 học sinh, lớp 7B có 42 học sinh, lớp 7C có 46 học sinh. Hỏi mỗi lớp cần phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?
+ Cho tam giác MNP nhọn có MN < MP. Trên cạnh MP lấy điểm B sao cho MB = MN. Lấy M là trung điểm của NB.
a) Chứng minh: tam giác MNO = tam giác MBO.
b) Kéo dài MO cắt NP tại A. Chứng minh: AN = AB.
c) Đường thẳng qua P song song với NB cắt MO kéo dài tại điểm H, cắt MN kéo dài tại điểm C. Chứng minh: MH vuông góc CP và MC = MP.
d) Chứng minh ba điểm B, A, C thẳng hàng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com