Đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đan Phượng – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đan Phượng – Hà Nội được biên soạn theo hình thức 20% trắc nghiệm + 80% tự luận, phần trắc nghiệm gồm 08 câu, phần tự luận gồm 05 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đan Phượng – Hà Nội:
+ Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình nào sau đây?
A. Hình thang cân. B. Hình thoi. C. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật.
+ Hình nào sau đây được gọi là đa giác đều?
A. Tam giác vuông cân. B. Hình thoi. C. Hình chữ nhật. D. Hình vuông.
+ Cho đa thức A = x3 + 3×2 + 3x – 2 và đa thức B = x + 1.
a) Thực hiện phép chia đa thức A cho đa thức B.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com