Đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi HK1 Toán 8 năm học 2020 – 2021 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; đề thi gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình:
+ Cho hai đa thức B(x) = 2x^2 + x^2 + x + a và C(x) = x^2 – x + 2.
a) Tìm x để giá trị đa thức C(x) bằng 2.
b) Tìm a để đa thức P(x) chia hết cho đa thức C(x).
c) Chứng minh rằng với mọi giá trị của x thì giá trị của đa thức C(x) luôn nhận giá trị dương.
+ Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H. Các đường vuông góc với AB tại B và vuông góc với AC tại C cắt nhau tại D.
a) Chứng minh tứ giác BDCH là hình bình hành.
b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm H, M, D thẳng hàng.
c) Chứng minh bốn điểm A, B, D, C cách đều một điểm.
d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác BDCH là hình thoi.
+ Cho biểu thức P = (x^4 + 1)(y^4 + 1) với x, y là các số dương thỏa mãn x + y = √10. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com