Đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2020 – 2021 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, phần trắc nghiệm gồm 12 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 8 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội:
+ Hình nào sau đây là hình thoi?
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
B. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
C. Hình thang có hai đường chéo vuông góc.
D. Hình bình hành có một góc vuông.
+ Cho hình thang ABCD có AB // CD, AB = 2CD và CD = AD. Gọi E là trung điểm của AB và F là điểm đối xứng với C qua E.
1. Chứng minh tứ giác ADCE là hình thoi.
2. Chứng minh tứ giác ACBF là hình chữ nhật.
3. Tính S = S_ADC + S_ACBF biết AD = 5cm; BC = 8cm.
+ Dành cho lớp tiếng Anh học thuật (học sinh trình bày lời giải bằng Tiếng Anh): Given that the area of a rectangle is 54 cm2 and the ratio between two sides is 3:2. Calculate the length of the two sides of that rectangle?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com