Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Hà Nam


Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Hà Nam mã đề 101 gồm 02 trang, đề được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, phần trắc nghiệm gồm 12 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Hà Nam:
+ Trong các số tự nhiên 6; 15; 12; 8 hai số nào là nguyên tố cùng nhau?
+ Trên tia Ax ta lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 7cm. Khi đó độ dài đoạn BC là?
+ Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó.Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 3cm. Trên tia Oy lấy điểm N sao cho MN = 6cm.
a) Trong ba điểm O, M, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng ON. Từ đó cho biết điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng MN không?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com