Hàm số, đồ thị và sự tương giao – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 28 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán về chủ đề hàm số, đồ thị và sự tương giao, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 và ôn thi vào lớp 10 môn Toán.

A. Tóm tắt lý thuyết
I. Hàm số bậc nhất
1. Khái niệm hàm số bậc nhất.
2. Tính chất.
3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a khác 0).
4. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0).
5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
6. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.
7. Một số phương trình đường thẳng đặc biệt.
II. Hàm số bậc hai
1. Khái niệm hàm số bậc hai.
2. Tính chất
3. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a khác 0).
4. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0).
5. Quan hệ giữa Parabol y = ax2 (a khác 0) và đường thẳng y = mx + n (m khác  0).
B. Phân dạng toán cơ bản
Dạng toán 1. Vẽ đồ thị hàm số.
Dạng toán 2. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và Parabol.
Dạng toán 3. Tìm phương trình đường thẳng, phương trình Parabol.
Dạng toán 4. Tìm điều kiện của tham số m thỏa mãn yêu cầu cho trước.
C. Bài tập rèn luyện
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com