Phương trình bậc hai, hệ thức Vi-ét và ứng dụng – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 26 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán về chủ đề phương trình bậc hai, hệ thức Vi-ét và ứng dụng, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 và ôn thi vào lớp 10 môn Toán.

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Công thức nghiệm.
2. Công thức nghiệm thu gọn.
3. Định lí Vi-ét.
4. Ứng dụng Vi-ét (nhẫm nghiệm đặc biệt của phương trình bậc hai).
5. Các ứng dụng vào giải toán chứa tham số.
B. Phân dạng toán cơ bản
Dạng 1. Giải phương trình quy về bậc nhất.
Dạng 2. Giải phương trình bậc hai.
Dạng 3. Tính giá trị biểu thức nghiệm dùng Vi-ét.
Dạng 4. Toán tham số m với ứng dụng định lý Vi-ét.
C. Bài tập rèn luyện
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com