Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Nhân Chính – Hà Nội


Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Nhân Chính – Hà Nội gồm 04 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Nhân Chính – Hà Nội:
+ Câu nào đúng?
A. Góc lớn hơn góc vuông là góc tù. B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.
C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù. D. Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.
+ Ba đội công nhân cùng làm chung một công việc. Trong một giờ đội thứ nhất làm được 2/9 công việc, đội thứ hai làm được 1/3 công việc, đội thứ ba làm được 5/27 công việc.
a) Theo em trong một giờ đội nào làm được khối lượng công việc nhiều nhất. Đội nào làm được khối lượng công việc ít nhất? Vì sao?
b) Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba đội làm được bao nhiêu phần công việc?
+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho aOb = 40°, aOc = 100°.
a) Trong ba tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính bOc.
c) Vẽ tia Ob’ là tia đối của tia Ob. Tính số đo góc kề bù với góc aOb.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com