Chuyên đề đa thức, cộng, trừ đa thức


Tài liệu gồm 13 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề đa thức, cộng, trừ đa thức, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 4: Biểu thức đại số.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm đa thức.
+ Nắm vững thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện cộng, trừ đa thức.
+ Trình bày được khái niệm bậc của đa thức.
Kĩ năng:
+ Thực hiện được cộng, trừ và thu gọn đa thức.
+ Tìm được bậc của đa thức.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận biết đa thức.
Dạng 2: Thu gọn đa thức.
Dạng 3: Tìm bậc của đa thức.
Dạng 4: Tính giá trị của đa thức.
Dạng 5: Tính tổng, hiệu của hai đa thức.
Dạng 6: Tìm một trong hai đa thức biết đa thức tổng hoặc đa thức hiệu và đa thức còn lại.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com