Chuyên đề đa thức một biến


Tài liệu gồm 10 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề đa thức một biến, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 4: Biểu thức đại số.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm vững khái niệm đa thức một biến.
+ Nắm vững khái niệm về bậc, hệ số của đa thức một biến.
Kĩ năng:
+ Sắp xếp được đa thức một biến.
+ Tìm được bậc, các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức.
Dạng 2: Xác định bậc, hệ số của đa thức.
Dạng 3. Tính giá trị của đa thức.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com