Chuyên đề đơn thức, đơn thức đồng dạng


Tài liệu gồm 10 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề đơn thức, đơn thức đồng dạng, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 4: Biểu thức đại số.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm vững khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng và bậc của đơn thức.
+ Nắm vững quy tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Kĩ năng:
+ Nhận biết được các đơn thức đồng dạng.
+ Thực hiện được cộng, trừ các đơn thức đồng dạng, quy tắc bỏ dấu ngoặc và thu gọn đơn thức.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận biết đơn thức.
Dạng 2: Thu gọn đơn thức.
Dạng 3: Tính giá trị của đơn thức.
Dạng 4: Nhận biết đơn thức đồng dạng.
Dạng 5: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com