Chuyên đề hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song


Tài liệu gồm 09 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Phát biểu được định nghĩa hai đường thẳng song song.
+ Phát biểu được dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
+ Phát biểu được tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song.
Kĩ năng:
+ Nhận biết được hai đường thẳng song song.
+ Vẽ được hai đường thẳng song song.
+ Vận dụng được tính chất của tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Chứng minh hai đường thẳng song song.
Dạng 2: Vận dụng tiên đề Ơ-clit.
Dạng 3: Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song để tính số đo góc.




Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com