Chuyên đề tính chất ba đường cao trong tam giác


Tài liệu gồm 16 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề tính chất ba đường cao trong tam giác, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được khái niệm về đường cao của tam giác, tính chất ba đường cao trong tam giác và các đường đồng quy trong tam giác cân.
Kĩ năng:
+ Vận dụng được các tính chất của đường cao để giải toán.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định trực tâm của tam giác.
Để xác định trực tâm của tam giác, ta đi tìm giao điểm của hai đường cao trong tam giác đó.
Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
Cách 1. Sử dụng tính chất ba đường cao trong tam giác đồng quy tại một điểm.
Cách 2. Sử dụng định lí trong tam giác cân thì đường trung tuyến, đường phân giác ứng với cạnh đáy đồng thời là đường cao.
Cách 3. Hai đường thẳng song song với nhau thì cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
Dạng 3: Các bài toán tổng hợp.
Sử dụng tính chất ba đường cao trong tam giác đồng quy tại một điểm.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com