Chuyên đề tính chất ba đường trung trực của tam giác


Tài liệu gồm 11 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề tính chất ba đường trung trực của tam giác, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được tính chất đường trung trực của tam giác cân.
+ Nắm được tính chất ba đường trung trực tam giác.
Kĩ năng:
+ Vận dụng tính chất ba đường trung trực của tam giác để giải toán.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.
+ Giao điểm các đường trung trực trong tam giác thì cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
+ Ba đường trung trực trong tam giác cắt nhau tại một điểm. Do đó để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, ta đi xác định giao điểm của hai đường trung trực.
Dạng 2: Vận dụng tính chất ba đường trung trực trong tam giác để giải quyết các bài toán khác.
Trong một tam giác, giao điểm của hai đường trung trực thuộc đường trung trực còn lại của tam giác đó.
Dạng 3: Chứng minh ba đường thẳng đồng quy, ba điểm thẳng hàng.
Sử dụng tính chất: “Ba đường trung trực trong tam giác cắt nhau tại một điểm”.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com