Chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)


Tài liệu gồm 14 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c), có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 2: Tam giác.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được cách vẽ tam giác biết hai cạnh và một góc xen giữa.
+ Phát biểu và hiểu được trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh.
+ Phát biểu và nắm được hệ quả của trường hợp cạnh – góc – cạnh trong tam giác vuông.
Kĩ năng:
+ Vẽ thành thạo một tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa.
+ Phát hiện và chứng minh được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
+ Chứng minh hai góc tương ứng bằng nhau thông qua chứng minh hai tam giác bằng nhau thông qua chứng minh hai tam giác bằng nhau.
+ Biết trình bày và lập luận chặt chẽ trong bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai góc (đoạn thẳng) bằng nhau.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Vẽ một tam giác khi biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa.
Dạng 2: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
Dạng 3: Chứng minh hai đoạn thẳng hoặc hai góc bằng nhau.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com