Chuyên đề tam giác


Tài liệu gồm 10 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề tam giác, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình học tập chương trình Toán 6 phần Hình học chương 2: Góc.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa tam giác.
+ Hiểu được khái niệm đỉnh, góc, cạnh của tam giác.
Kĩ năng:
+ Biết vẽ tam giác, biết gọi tên các đỉnh, các cạnh, các góc của tam giác.
+ Nhận biết được điểm nằm bên trong và bên ngoài tam giác.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
Tam giác ABC:
+ Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA với ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
+ Tam giác ABC được kí hiệu là ABC hoặc ACB BCA BAC CAB CBA.
+ Ba điểm A, B, C được gọi là ba đỉnh của tam giác.
+ Ba đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là ba cạnh của tam giác.
+ Ba góc CAB ABC BCA được gọi là ba góc của tam giác.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận biết tam giác và các yếu tố của tam giác.
Dạng 2: Vẽ hình.
Ta xét hai bài toán cơ bản:
Bài toán 1. Vẽ tam giác ABC khi biết độ dài 3 cạnh.
+ Bước 1. Dựng đoạn BC.
+ Bước 2. Vẽ cung tròn tâm B bán kính BA.
+ Bước 3. Vẽ cung tròn tâm C bán kính CA.
+ Bước 4. Hai cung tròn cắt nhau tại điêm A. Vẽ điểm A.
+ Bước 5. Nối AB, BC, AC ta được tam giác ABC.
Bài toán 2. Vẽ tam giác ABC khi biết số đo góc A và độ dài hai cạnh AB, AC.
+ Bước 1. Vẽ góc A.
+ Bước 2. Dựng hai đoạn AB, AC.
+ Bước 3. Nối BC được tam giác ABC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com