Chuyên đề tia phân giác của góc


Tài liệu gồm 17 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề tia phân giác của góc, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình học tập chương trình Toán 6 phần Hình học chương 2: Góc.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Hiểu và phát biểu được định nghĩa tia phân giác của một góc.
+ Biết dùng thước đo góc và cách gấp giấy để vẽ tia phân giác của một góc cho trước.
Kĩ năng:
+ Biết vẽ tia phân giác của một góc.
+ Nhận biết và chứng minh được tia phân giác của một góc.
+ Vận dụng định nghĩa tia phân giác của một góc để tính số đo góc.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
+ Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
+ Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Vẽ tia phân giác của một góc.
Dạng 2: Chứng minh một tia là phân giác của một góc cho trước.
Chứng minh tia Oy là tia phân giác của xOz.
Cách 1:
+ Chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
+ Chứng minh xOy yOz.
Cách 2: Chứng minh 1 2 xOy yOz xOz.
Dạng 3: Tính số đo góc.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com