Chuyên đề vẽ góc cho biết số đo


Tài liệu gồm 15 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề vẽ góc cho biết số đo, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình học tập chương trình Toán 6 phần Hình học chương 2: Góc.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia Ox bao giờ cũng vẽ được một tia Oy sao cho xOy = m.
+ Nắm vững được các bước vẽ một góc với số đo cho trước.
Kĩ năng:
+ Biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
Cho tia Ox, vẽ góc xOy sao cho xOy m 0 m 180:
+ Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0°.
+ Kẻ tia Oy qua vạch m° của thước.
Dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia:
+ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà xOy xOz thì Oy nằm giữa tia Ox, Oz.
Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ là tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy m.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Vẽ góc khi biết số đo.
Vẽ một góc có số đo a° cho trước:
+ Bước 1. Vẽ một tia của góc cần vẽ.
+ Bước 2. Đặt thước đo góc trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia đã cho sao cho tâm của thước trùng với gốc của tia đã xác định và tia đã cho đi qua vạch 0 của thước.
+ Bước 3. Kẻ tia còn lại của góc đi qua gốc của tia và vạch a của thước.
Dạng 2: Chứng minh tia nằm giữa hai tia.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu xOy xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Dạng 3: Tính số đo góc.
Sử dụng các nhận xét sau:
+ Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì xOy yOz xOz.
+ Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180°.
+ Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90°.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com