200 bài tập rút gọn biểu thức và bài toán liên quan trong đề thi vào 10 môn Toán


Tài liệu gồm 185 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Chí Thành, tuyển tập 200 bài tập rút gọn biểu thức và bài toán liên quan trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu 200 bài tập rút gọn biểu thức và bài toán liên quan trong đề thi vào 10 môn Toán:
+ Cho biểu thức A và B.
a) Tính giá trị biểu thức B khi x = 25.
b) Biết P = B : A. Chứng minh rằng: P.
c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
+ Cho biểu thức A.
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tính giá trị của x để A = 4/5.
c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A.
+ Cho hai biểu thức A và B với x >= 0 và x khác 1.
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4.
b) Rút gọn biểu thức C = A + B.
c) So sánh giá trị của biểu thức C với 1.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com