Bài tập Toán 6 học kì 2 – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 47 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài tập Toán 6 giai đoạn học kì 2 (HK2).

Phần I Số học – Trang 3.
Chương 2 Số nguyên Trang 5.
Bài 1 Tập hợp các số nguyên 5.
Bài 2 Phép cộng số nguyên 7.
Bài 3 Phép trừ số nguyên 10.
Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc 12.
Bài 5 Quy tắc chuyển vế 14.
Bài 6 Phép nhân và chia hai số nguyên 16.
Bài 7 Tính chất của phép nhân 18.
Chương 3 Phân số Trang 21.
Bài 1 Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau 21.
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số 22.
Bài 3 Quy đồng mẫu số nhiều phân số 23.
Bài 4 So sánh phân số 24.
Bài 5 Phép cộng và trừ phân số 25.
Bài 6 Luyện tập 27.
Bài 7 Phép nhân phân số 27.
Bài 8 Phép chia phân số 29.
Bài 9 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 30.
Bài 10 Tìm giá trị phân số của một số cho trước 31.
Bài 11 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 32.
Bài 12 Tìm tỉ số của hai số 34.
Bài 13 Biểu đồ phần trăm 34.

Phần II Hình học – Trang 37.
Chương 2 Góc Trang 39.
Bài 1 Nửa mặt phẳng. Góc, số đo góc 39.
Bài 2 Khi nào thì xOy + yOz = xOz 41.
Bài 3 Tia phân giác của góc 43.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com