Bài tập toán thực tế lớp 9 – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 34 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, tuyển chọn các bài tập toán thực tế trong khuôn khổ chương trình Toán lớp 9.

Chương 1. Toán thực tế nội dung đại số.
1 Tỉ lệ – Phần trăm.
2 Hệ phương trình.
3 Phương trình.
4 Hàm số.
Chương 2. Toán thực tế nội dung hình học.
1 Hệ thức lượng – Tỉ số lượng giác.
2 Hình không gian.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com