Lý thuyết, các dạng toán và bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn


Tài liệu gồm 37 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn, giúp học sinh lớp 8 tham khảo khi học chương trình Toán 8 (tập 2) phần Đại số chương 4.

Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.
+ Dạng 1. Biểu thị thứ tự các số.
+ Dạng 2. So sánh hai phân số.
+ Dạng 3. Chứng minh bất đẳng thức.
+ Dạng 4. Sử dụng phương pháp làm trội để chứng minh bất đẳng thức.
+ Dạng 5. Áp dụng bất đẳng thức để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.
Bài 3. Bất phương trình một ẩn.
+ Dạng 1. Kiểm tra x = a có là nghiệm của bất phương trình không?
+ Dạng 2. Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình.
+ Dạng 3. Lập bất phương trình.
+ Dạng 4. Chứng minh bất phương trình có nghiệm với mọi giá trị của ẩn số x.
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Dạng 1. Kiểm tra x = a có là nghiệm của bất phương trình không?
+ Dạng 2. Giải bất phương trình.
+ Dạng 3. Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
+ Dạng 4. Bất phương trình tương đương.
+ Dạng 5. Bất phương trình.
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng 1. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Ôn tập chương IV.
A. Bài tập ôn trong SGK.
B. Bài tập bổ sung.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com