Chuyên đề các bài toán về phân thức đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8


Tài liệu gồm 66 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Hoàng, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán chuyên đề các bài toán về phân thức đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8.

Chủ đề 1. CHỨNG MINH MỘT BIỂU THỨC LÀ SỐ TỐI GIẢN 2.
Chủ đề 2. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước của biến 3.
+ Dạng 2. Tính giá trị biểu thức số bằng cách biến đổi từ công thức tổng quát 17.
Chủ đề 3. RÚT GỌN BIỂU THỨC 19.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức bằng cách sử dụng tính chất cơ bản của phân thức 19.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước của biến 22.
+ Dạng 3. Rút gọn các biểu thức có tính quy luật 26.
Chủ đề 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC CHỨA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 29.
+ Dạng 1. Biến đổi vế này thành vế kia 29.
+ Dạng 2. Biến đổi cả hai vế cùng bằng biểu thức thứ ba 31.
+ Dạng 3. Từ điều kiện tạo ra thành phần một vế 33.
+ Dạng 4. Phương pháp biến đổi tương đương 40.
+ Dạng 5. Phương pháp đổi biến số 41.
+ Dạng 6. Phân tích đi lên từ kết luận 43.
+ Dạng 7. Phương pháp tách hạng tử 44.
Chủ đề 5. BÀI TOÁN TỔNG HỢP 45.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com