Chuyên đề các bài toán về tứ giác bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8


Tài liệu gồm 76 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Hoàng, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán chuyên đề các bài toán về tứ giác bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8.

CHỦ ĐỀ 1: TỨ GIÁC 2.
Dạng 1. Tính số đo góc của tứ giác 2.
Dạng 2. So sánh các độ dài đoạn thẳng 5.
CHỦ ĐỀ 2: HÌNH THANG – HÌNH THANG CÂN 11.
Dạng 1. Bài tập về hình thang 11.
Dạng 2. Bài tập về hình thang cân 13.
CHỦ ĐỀ 3: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG 20.
Dạng 1. Bài tập về đường trung bình của tam giác 20.
Dạng 2. Bài tập về đường trung bình của hình thang 26.
CHỦ ĐỀ 3: HÌNH BÌNH HÀNH 29.
Dạng 1. Bài tập vận dụng tính chất hình bình hành 29.
Dạng 2. Nhận biết hình bình hành 33.
Dạng 3. Dựng hình bình hành 34.
CHỦ ĐỀ 3: HÌNH CHỮ NHẬT 35.
Dạng 1. Bài tập vận dụng tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật 35.
Dạng 2. Tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông 39.
Dạng 3. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 41.
CHỦ ĐỀ 6: HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG 43.
Dạng 1. Bài tập vận dụng tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi 43.
Dạng 2. Bài tập vận dụng tính chất và dấu hiệu nhận biết hình vuông 45.
CHỦ ĐỀ 7: ĐỐI XỨNG TRỤC – ĐỐI XỨNG TÂM 50.
Dạng 1. Bài tập vận dụng đối xứng trục 50.
Dạng 2. Bài tập vận dụng đối xứng tâm 53.
Chủ đề 8.HÌNH PHỤ ĐỂ GIẢI TOÁN TRONG CHƯƠNG TỨ GIÁC 55.
A. Kiến thức cần nhớ 55.
B. Bài tập vận dụng 56.
CHỦ ĐỀ 8: TOÁN QUỸ TÍCH 65.
A. Kiến thức cần nhớ 65.
B. Bài tập áp dụng 65.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com