Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8


Tài liệu gồm 66 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Hoàng, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8.

1. Phương pháp đặt nhân tử chung 2.
2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 2.
3. Phương pháp nhóm hạng tử 4.
4. Phối hợp nhiều phương pháp 6.
5. Phương pháp tách hạng tử 11.
+ Dạng 1. Phân tích đa thức thành nhân tử của đa thức bậc hai 11.
+ Dạng 2. Phân tích đa thức thành nhân tử của đa thức bậc ba 11.
+ Dạng 3. Phân tích đa thức thành nhân tử của đa thức bậc bốn 13.
+ Dạng 4. Phân tích đa thức thành nhân tử của đa thức bậc cao 15.
6. Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử 16.
7. Phương pháp đổi biến số (hay đặt ẩn phụ) 18.
+ Dạng 1. Đặt biến phụ (x2 + ax + m)(x2 + ax + n) + p 18.
+ Dạng 2. Đặt biến phụ dạng (x + a)(x + b(x + c)(x + d) + e 19.
+ Dạng 3. Đặt biến phụ dạng (x + a)4 + (x + b)4 + c 21.
+ Dạng 4. Đặt biến phụ dạng đẳng cấp 21.
+ Dạng 5. Đặt biến phụ dạng khác 22.
8. Phương pháp hệ số bất định 25.
9. Phương pháp tìm nghiệm của đa thức 30.
10. Phương pháp xét giá trị riêng 32.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com