Chuyên đề tìm GTLN – GTNN của biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8


Tài liệu gồm 66 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Hoàng, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán chuyên đề tìm GTLN – GTNN của biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8.

I. LÝ THUYẾT 2.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN 3.
Phương pháp 1. Sử dụng phép biến đổi đồng nhất 3.
+ Dạng 1. Tìm GTNN và GTLN của đa thức bậc hai đơn giản 3.
+ Dạng 2. Tìm GTNN và GTLN của đa thức bậc bốn đơn giản 10.
+ Dạng 3. Tìm GTNN và GTLN của biểu thức dạng A/B 14.
+ Dạng 4. Tìm min – max của biểu thức có điều kiện của biến 31.
+ Dạng 5. Sử dụng các bất đẳng thức cơ bản 41.
+ Dạng 6. Tìm min – max bằng cách sử dụng bất đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối 44.
Phương pháp 2. Phương pháp chọn điểm rơi 47.
Phương pháp 3. Sử dụng phương pháp đặt biến phụ 53.
Phương pháp 4. Sử dụng biểu thức phụ 56.
Phương pháp 5. Phương pháp miền giá trị 59.
Phương pháp 6. Phương pháp xét từng khoảng giá trị 61.
Phương pháp 7. Phương pháp hình học 64.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com