Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Gio Linh – Quảng Trị


Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Gio Linh – Quảng Trị gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 150 phút, kỳ thi được diễn ra vào thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021.

Trích dẫn đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Gio Linh – Quảng Trị:
+ Tìm số tự nhiên n sao cho n2 + 2n + 30 là số chính phương.
+ Cho tứ giác ABCD. Qua B, vẽ đường thẳng song song với đường chéo AC, đường thẳng này cắt DC tại E. Chứng minh rằng: Diện tích tam giác ADE bằng diện tích tứ giác ABCD.
+ Cho tam giác ABC có AB < AC, phân giác AD. Gọi E là trung điểm của BC. Qua E, vẽ đường thẳng song song với DA, đường thẳng này cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại G và F. Chứng minh rằng: BG = FC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com