Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 5; 7; 8. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng tổng số cây cả ba lớp trồng được là 180 cây.
+ (Yêu cầu học sinh viết giả thiết, kết luận) Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox. Kẻ tia Az vuông góc với Ox sao cho tia Az nằm trong góc xOy. a) Chứng minh Oy // Az? b) Gọi An là tia phân giác của góc xAz, Om là tia phân giác của góc xOy. Chứng minh Om // An. c) Kẻ AH vuông góc với Om (H thuộc Om). Tính số đo góc OAH?
+ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C x 2021 x 2022 với x 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com