Đề thi giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Tìm m để đa thức A(x) = 2×3 + x2 – 4x + m chia hết cho đa thức P(x) = 2x – 1.
+ Yêu cầu: Học sinh chỉ vẽ hình, không phải viết giả thiết, kết luận: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường trung tuyến AN. Điểm M là hình chiếu vuông góc của N trên AB. Vẽ điểm Q đối xứng với điểm N qua AC. Gọi giao điểm của NQ và AC là P. 1) Các tứ giác AMNP, ANCQ là hình gì? Vì sao? 2) AN cắt MP tại điểm E. Chứng minh: Ba điểm B, E, Q thẳng hàng. 3) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác ABCQ là hình thang cân.
+ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (2×2 – 8x + 10)/(x2 – 4x + 5,5).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com