Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề cương hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội.

I. Kiến thức trọng tâm
A. Đại số: Các phép toán trên tập số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối.
1. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.
2. Lũy thừa của của một số hữu tỉ (nắm được các công thức và các tính chất).
3. Giá trị tuyệt đối của một số.
B. Hình học: Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc.
1. Hai góc đối đỉnh, tính chất, dấu hiệu nhận biết.
2. Hai đường thẳng song song.
+ Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
+ Tính chất của hai đường thẳng song song.
II. Bài tập tham khảo
A. Trắc nghiệm.
B. Tự luận.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com