05 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 8 năm học 2021 – 2022


Tài liệu gồm 05 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đức Phương, tuyển tập 05 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 8 năm học 2021 – 2022; các đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn 05 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 8 năm học 2021 – 2022:
+ Cho hình bình hành ABCD. Đường phân giác của góc A cắt cạnh CD tại M, đường phân giác của góc C cắt cạnh AB tại N. Chứng minh rằng: a) BN = DM. b) Gọi O là trung điểm của DB. Chứng minh N, O, M thẳng hàng.
+ a) Tứ giác ABDC trên hình 1 có phải là hình thang cân hay không ? Vì sao ? b) Tính độ dài đoạn thẳng AD trên hình 2.
+ Cho tứ giác ABCD có E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, AD. a) Chứng minh EFGH là hình bình hành. b) Tứ giác ABCD có thêm điều kiện gì để EFGH là hình chữ nhật?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com