Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội gồm 06 câu trắc nghiệm (1.5 điểm) và 05 câu tự luận (8.5 điểm), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), kỳ thi được diễn ra vào thứ Tư ngày 03 tháng 11 năm 2021, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội:
+ Cho hình vẽ bên, giữa hai điểm B và C có chướng ngại vật. Để tính được khoảng cách giữa hai điểm B và C ta cần đo độ dài của đoạn thẳng?
+ Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng: A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Tam giác cân D. Tam giác đều.
+ Cho hình bình hành ABCD. Trên tia DA lấy điểm M sao cho AM AD a) Chứng minh tứ giác AMBC là hình bình hành. b) Gọi O là giao điểm của AB và MC gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh OI song song với MD. Tính MD biết OI = 2,5cm c) Hai đường thẳng MB và DC cắt nhau tại N. Chứng minh ba đường thẳng NA DB MC đồng quy.
+ Cho biểu thức 2 2 M x x x x x 1 3 9. a) Rút gọn biểu thức M. b) Tính giá trị của biểu thức M tại x 1. c) Chứng minh biểu thức M luôn nhận giá trị dương với mọi x.
+ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com