Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Bồ Đề – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Bồ Đề – Hà Nội gồm 08 câu trắc nghiệm (chiếm 02 điểm) và 05 câu tự luận (chiếm 08 điểm), thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2021.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com