Đề thi giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Trạm Trôi – Hà Nội


Đề thi giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Trạm Trôi – Hà Nội được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 12 câu, chiếm 03 điểm, phần tự luận gồm 05 câu, chiếm 07 điểm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Trạm Trôi – Hà Nội:
+ Cho hình bình hành ABCD (AD < AB), O là giao điểm hai đường chéo AC, BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của A và C trên BD. a. Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành. b. Gọi I là điểm đối xứng của A qua BD. Chứng minh EO là đường trung bình của tam giác AIC. c. Chứng minh tứ giác CIDB là hình thang cân.
+ Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào SAI? A. Trung điểm của một đoạn thẳng là tâm đối xứng của đoạn thẳng đó. B. Giao điểm hai đường chéo của một hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó. C. Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó. D. Tâm của một đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
+ Cho đoạn thẳng AB có độ dài 5cm và đường thẳng d, đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d. Khi đó độ dài của A’B’ là: A. 5cm B. 2,5cm C. 10cm D. 15cm.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]