Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 01 trang với 06 câu trắc nghiệm (03 điểm) và 03 câu tự luận (07 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong hình vuông, khẳng định nào sau đây là đúng? A. Bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo không bằng nhau. B. Bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng 60. C. Hai đường chéo bằng nhau, bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng 90. D. Hai cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng 120.
+ Để phòng chống dịch Covid-19, thành phố Bắc Ninh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên. Biết rằng có tất cả 18 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 27 bác sĩ đa khoa và 45 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập được nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó số bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên được chia đều vào mỗi đội?
+ Nối các điểm chính giữa mỗi cạnh của hình vuông đó thì được hình vuông thứ hai; nối các điểm chính giữa mỗi cạnh của hình vuông thứ hai ta được hình vuông thứ ba; tiếp tục vẽ như thế. Hỏi vẽ đến hình vuông thứ bao nhiêu thì ta được 120 hình tam giác.
+ Cho hình lục giác đều như hình vẽ, số hình tam giác đều có các đỉnh là 3 trong 7 điểm ABC DE FO là?
+ Viết tập hợp A các số x chia hết cho 5 thỏa mãn 124 145 x bằng cách liệt kê các phần tử. Tìm kí hiệu thích hợp thay cho dấu?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com