Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 01 trang với 06 câu trắc nghiệm (03 điểm) và 04 câu tự luận (07 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Khẳng định nào sau đây sai? A. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông. B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung.
+ Cho ba đường thẳng phân biệt abc. Nếu a song song với b c vuông góc với a thì A. c vuông góc với b. B. c trùng với b. C. c không cắt b. D. c song song với b.
+ Cho hình vẽ (học sinh vẽ lại hình vào bài làm), biết: BAx ABy ACz By 130 50 140 song song với Cz. Chứng tỏ rằng: a) Ax song song với By. b) BA vuông góc với AC.
+ Cho các số abc thỏa mãn 123 ab bc ca (giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). Tính giá trị của 2021 2022 a bc Q a bc.
+ Phương án nào trong các phương án A, B, C, D có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com