Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 01 trang với 08 câu trắc nghiệm (03 điểm) và 03 câu tự luận (07 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Khẳng định nào sau đây đúng? A. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. B. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành. C. Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân. D. Hình thang có hai góc bằng nhau là hình thang cân.
+ Cho hình bình hành ABCD. Gọi I K theo thứ tự là trung điểm của CD AB. Đường chéo BD cắt AI CK theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng: a) Tứ giác AKCI là hình bình hành. b) DM MN NB. c) Các đoạn thẳng AC BD IK cùng đi qua một điểm.
+ Phân tích đa thức 3 x x 9 thành nhân tử ta được?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com