Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 7 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội.

A/ NỘI DUNG ÔN TẬP
Đại số:
1. Số hữu tỉ. Số thực:
– Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
– Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
– Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai, số thực.
2. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch:
– Định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.
– Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
Hình học:
1. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song:
– Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
– Các định lý về mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
– Tiên đề Ơ-clit.
– Định lí.
2. Tam giác:
– Định lý tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác.
– Các trường hợp bằng nhau của tam giác (c.c.c; c.g.c).
B/ BÀI TẬP
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Dạng 2: Tìm số chưa biết.
Dạng 3: Bài toán có lời văn.
Dạng 4: Hình học.
Dạng 5: Một số bài toán nâng cao.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
ĐẠI SỐ:
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ THỰC.
CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
HÌNH HỌC:
CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
CHƯƠNG II. TAM GIÁC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com